• 06 сарын 21, Баасан гараг
АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
105 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

Хөгжлийн алсын хараа

“ИРГЭДИЙН ОЮУНЛАГ СЭТГЭЛГЭЭ, ТӨРИЙН ОНОВЧТОЙ БОДЛОГОД ТУЛГУУРЛАН ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖСЭН, ДЭД БҮТЭЦ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ДАВУУ ТАЛДАА ТҮШИГЛЭСЭН ЭКОЛОГИЙН ТЭНЦВЭРТЭЙ ХОТ БОЛНО”

Сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл

Ø  Боловсруулах чиглэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

Ø  Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

Ø  Байгаль орчныг хамгаалах 

Ø  Сумынхаа хөгжилд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах

2024-06-03 04:43:59