• 04 сарын 13, Бямба гараг
ДЭЛГЭРЭХ ДЭНЖИЙН ДОЛООДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
17 ХҮН ҮЗСЭН БАЙНА

                    АРВАЙХЭЭР ХОТЫН ДЭЛГЭРЭХ ДЭНЖИЙГ 7  ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Тус баг нь 1996 оны 12 дугаар сарын 30 өдрийн 03 тоот тогтоолоор эмтийн 2дугаар багаас тасран 420 өрх 1490 хүн амтай 152,5 га газар нутгийг хамран анх байгуулагдаж байсан,

Тус баг нь Багийн Засаг дарга Н.Чойгонжанцан, Багийн зохион байгуулагч А.Норовсүрэн, Багийн нийгмийн ажилтан Т.Мягмарсүрэн гэсэн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Өрх хүн, ам: 2023 оны 5 сарын эцсийн байдлаар 642 өрхийн 2460 хүн ам,  0-18 насны хүүхэд 891, 2-5 насны 226 хүүхэд, 6-18 насны 665 хүүхэд, хөдөлмөрийн насны хүн ам 1218 иргэн байгаагаас 160 иргэн төрийн байгууллагад, 175 иргэн хувийн байгууллагад, 400 иргэн албан бус хөдөлмөр эрхэлж байна. 55-аас дээш настай ахмад настан 351 байгаагаас 231 нь харъяалалгүй ахмад настан мөн 90-ээс дээш настай 2 ахмад настан, 256  түр оршин суугч байна. Мөн тус багийн 105 малчин буюу мал бүхий  өрхтэй.

Газар нутгийн байрлал: Дэлгэрэх дэнжийн 7 дугаар баг нь Арвайхээр хотын баруун хойд хэсэгт байрладаг. 

Аж ахуйн нэгж, албан байгууллага: Дэлгэрэх дэнжийн 7 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байнгын ажиллагаатай 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр 6, ажиллагаагүй 1, Авто угаалга1 автозасвар 3,авто сэлбэгийн дэлгүүр 2  тус тус үйл ажиллагаа явуулдаг.  Дэлгэрэх дэнжийн 7 дугаар багийн хүүхдүүд хамран суралцах тойргийнхоо шугамаар Ерөнхий боловсролын 1 дугаар сургуульд хүүхдүүдийн 80% нь хамрагдаж байгаа бөгөөд,  20% нь бусад сургуулиудад хамрагдаж байна. Цэцэрлэгийн хувьд 4, 5, 6 дугаар  цэцэрлэгүүдэд сургуулийн өмнөх боловсрол эзэмшиж байна.

БАГИЙН АЖЛЫН АЛБА:

Засаг дарга: Н.Чойгонжанцан

Утасны дугаар: 91917569

И-мэйл хаяг: n.choigil9191@gmail.com

Зохион байгуулагч: А.Норовсүрэн

Утасны дугаар: 99885813

И-мэйл хаяг:  .noworsvren altangerel@gmail.com

Нийгмийн ажилтан: Т.Мягмарсүрэн

Утасны дугаар: 91260089

И-мэйл хаяг:  tuvshinjargalmygmarsuren@gmail.com

 

2024-04-04 16:51:52