• 07 сарын 18, Пүрэв гараг
Хоршоо хөгжүүлэх сан
Хоршоо хөгжүүлэх сангийн салбар чиглэл тогтоох тухай

...

2024-07-03 12:50:13

Дэлгэрэнгүй..
ХОРШООГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ, ЭРГЭН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

...

2024-04-22 15:18:29

Дэлгэрэнгүй..
ЖУРАМД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

...

2024-04-22 15:17:30

Дэлгэрэнгүй..
НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ

...

2024-04-22 15:14:51

Дэлгэрэнгүй..
ЖУРМЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТУХАЙ

...

2023-11-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

...

2023-10-11 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

...

2023-09-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоог хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тухай

...

2022-10-14 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хорооны хурал товлон зарлах тухай

...

2022-09-29 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хоршоог хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах хороо байгуулах тухай

...

2022-05-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..