• 04 сарын 13, Бямба гараг
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол
Арвайхээр цэцэрлэгжилт Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

...

2021-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр хотын Нийтийн тээвэр, гэрэлтүүлэг, Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

...

2021-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр хотын Нийтийн тээвэр, гэрэлтүүлэг, Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

...

2021-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хог хаягдлын үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

...

2021-12-28 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
2022 оныг зорилтот жил болгон зарлах тухай

...

2021-12-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг үнэлэх тухай

...

2021-12-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр тохижилт үйлчилгээ Орон нутгийн өмчит, аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын Удирдах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

...

2021-12-17 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Ажлын албаны бүтэц, орон тоо батлах тухай

...

2021-12-03 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын сонгуулийн хэсгийн төв, нутаг дэвсгэр батлах тухай

сонгуулийн төв ...

2020-04-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын Хурлын төлөөлөгчдийн тоо, тойргийн дугаар, мандатын тоо, дугаар, нутаг дэвсгэр, хэсгийн төв батлах тухай

...

2020-04-02 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..