Албан бус зорилгоор ЗДТГазрын эд хөрөнгө, албаны мэдээллийг хувьдаа ашиглаж байгаа талаарх мэдээлэл

Албан тушаалтны нэр
Мэдээлэл өгсөн хүний нэр, утас
Шалгах үг

Өргөдлийн агуулга

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа : 2018.01.01 - 2020.12.31