Нийтэлсэн : 2019-06-12 09:21:52


СУРАГЧИД ТАРЬСАН МОДОО АРЧИЛЖ УСЛАЖ БАЙНА.

Ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийн сурагчид тарьсан модоо ээлж гарган услаж байна. Тэд ярихдаа “...Бид нар голоос усаа зөөгөөд модоо усалж байгаа, сайн услаж байгаад ургачихвал гоё шүү дээ...” гэж ярих хүүхдүүдийн ярианаас томчууд бид үлгэр жишээ авч модоо услацгаая.

Модны амьдралтад усалгаа хамгийн чухал тул шинэхэн суулгасан модыг 7 хоногт 2-3 удаа 40-50 литр усаар услахыг зөвлөж байна.

Үртэй бүхэн дэлгэрч

Үндэстэй бүхэн ургах болтугай...