Нийтэлсэн : 2019-05-10 11:12:06


ТӨВ ЗАМ, УЛСЫН ЧАНАРТАЙ АВТО ЗАМ ДАГУУ ХУРИМТЛАГДСАН ХОГИЙГ ЦЭВЭРЛЭЛЭЭ.

Арвайхээр сумын ЗДТГ-ын ажилтан албан хаагч нар албан байгууллагын ойр орчим, төв зам дагуу болон улсын чанартай авто замын жалганд хуримтлагдсан хур хогийг цэвэрлэж ачууллаа. 

Бүх нийтийн их цэвэрлэгээ 2018 оны 05 дугаар сарын 08-09-ний өдрүүдэд болох тул төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувийн аж ахуйн нэгж, иргэд та бүхэн идэвхтэй оролцож өөрийн эзэмшлийн 50-100 метр зам талбайг цэвэрлэнэ үү.