Нийтэлсэн : 2018-10-31 09:59:39


АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БАРИЛГАД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ЗАСВАРЫН АЖИЛ ХИЙГДЛЭЭ.

Тус засварын ажлыг улсын төсвийн 60 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Чусон ХХК гүйцэтгэж хүлээлгэн өглөө.