Нийтэлсэн : 2020-06-19 15:23:28


Арвайхээр сумын 13 хэсэгт санал авах байруудын байршил

ИРГЭДИЙН АНХААРААЛД

УИХ-ын сонгуулийн 10 дугаар тойрогт Арвайхээр суманд 13 хэсэгт Санал авах байранд сонгогчид саналаа өгнө. Иймд Санал авах байруудын байршлыг танилцуулж байна. 

 1-р багийн Сонгогч, иргэд 1,9,12-р багийн Нэгдсэн төвийн спорт заланд

2-р багийн Сонгогч, иргэд ЕБ-ын 4-р сургуулийн спорт заланд

 3-р багийн Сонгогч, иргэд ЕБ-ын 1-р сургуулийн спорт А зааланд

4-р багийн Сонгогч, иргэд ЕБ-ын 2-р сургуулийн спорт зааланд

5-р багийн Сонгогч, иргэд хуучнаар Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн төвд

6-р багийн Сонгогч, иргэд Тэмүүлэл цогцолборын спорт зааланд

7-р багийн Сонгогч, иргэд Аймгийн Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвд

8-р багийн Сонгогч, иргэд Багийн Нэгдсэн төвийн Хурлын зааланд

9-р багийн Сонгогч, иргэд ПТКоллежийн урлаг зааланд

10-р багийн Сонгогч, иргэд Спортын ордонд

11-р багийн Сонгогч, иргэд ЕБ-ын 5-р сургуулийн спорт зааланд

12-р багийн Сонгогч, иргэд ПТКолллежийн спорт зааланд

13-р багийн Сонгогч, иргэд Мэргэд сургуулийн спорт зааланд тус тус саналаа өгнө.

АРВАЙХЭЭР СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО