Нийтэлсэн : 2020-06-19 15:04:54


СОНГОГЧИЙН БОЛОВСРОЛД #5

Сонгогч өөрийн сонгохыг хүссэн 3 нэр дэвшигчийн нэрийн өмнөх зууван дугуйг дүүргэн будаж /⚫️/ саналаа тэмдэглэнэ. 3-аас илүү, эсвэл дутуу санал тэмдэглэвэл санал тоолох төхөөрөмж саналын хуудсыг уншихгүй болохыг АНХААРНА УУ!