Нийтэлсэн : 2020-06-19 15:01:00


СОНГОГЧИЙН БОЛОВСРОЛД #2

Сонгогч нь Арвайхээр суманд 2020.06.24-ний өдрийг дуустал Зөрчлийн улмаас баривчлагдсан, түр саатуулагдсан, цагдан хоригдсон бол зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар саналаа өгөх хүсэлт, иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт тухайн байгууллагын /түр саатуулагдсан, баривчлагдсан газрын удирдлагад/ гаргана.

УИХ-ын сонгуулийн 10 дугаар тойргийн 19 сумын хэмжээнд Арвайхээр суманд Зөрчлийн улмаас баривчлагдсан, түр саатуулагдсан, цагдан хоригдсон бол таны хүсэлтийг тухайн байгууллагаас албан бичиг, холбогдох баримт бичгийн хамт Арвайхээр сумын сонгуулийн хороонд ирүүлнэ.