Нийтэлсэн : 2020-06-19 14:58:25


Сонгогчид 6 дугаар сарын 10-наас өмнө сонгогчийн нэрсийн жагсаалттай танилцаж тулгана.

✔️Сонгогч Та: сонгогчийн нэрийн жагсаалт дахь өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний мэдээлэлтэй танилцах эрхтэй бөгөөд сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдээгүй, эсхүл буруу бүртгэгдсэн бол өөрийн болон гэр бүлийн гишүүний нэрийн өмнөөс гомдлоо улсын бүртгэлийн байгууллага /тухайн хэсгийн хороонд ажиллаж буй Иргэний бүртгэлийн итгэмжлэгдсэн ажилтан/-д санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө /2020 оны 06 дугаар сарын 10-наас өмнө/ бичгээр гаргана.

✔️Иймд Сонгогч Та харъяалах Хэсгийн хороо/баг/-ны санал авах байранд очиж сонгогчийн нэрийн жагсаалттай танилцана уу.

АРВАЙХЭЭР СУМЫН СОНГУУЛИЙН ХОРОО