Нийтэлсэн : 2020-01-14 17:56:57


МАЛЧДАД ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭВ.

Аймгийн онцгой комиссын шийдвэрээр өвлийг өнтэй давахад малчдад дэмжлэг үзүүлж 2000 гаруй боодол өвсийг үнэгүй, 1000 гаруй уут хивэгийг 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр олголоо.