Нийтэлсэн : 2019-12-10 17:32:14


ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ ХУРАЛДЛАА.

Арвайхээр сумын Засаг даргын зөвлөлийн IV улирлын хурал болж байна. Тус хурлаар
1. Сумын Засаг даргын “Бүтээлч-Арвайхээр” хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнгийн тухай
2. Сумын 2019 оны төсвийн хүлээгдэж буй гүйцэтгэл, 2020 оны төсвийн төслийн тухай
3. “Хот тохижилт, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх жил”-ийн ажлын төлөвлөгөөний биелэлт, 2020 оныг зорилтот жил болгох тухай”
4. Сумын эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт, 2020 оны төслийн тухай
5. 2019 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлт, 2020 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний төслийн тухай асуудлуудыг хэлэлцэж байна.