Нийтэлсэн : 2019-03-11 15:24:19


ХАРЬЯА ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГУУДТАЙ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАВ.

Арвайхээр сумын харьяат төсөвт байгууллага ерөнхий боловсролын сургууль, өрхийн эрүүл мэндийн төв, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын эрхлэгч, захирал нартай 2019 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээг байгуулав. Мөн Засгийн газар 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгон зарласан тул энэ чиглэлд онцгой анхаарч ажиллахыг санууллаа.