Нийтэлсэн : 2019-03-11 14:19:56


ӨВӨРХАНГАЙ-АРВАЙХЭЭР, ӨМНӨГОВЬ-ДАЛАНЗАДГАД СУМДЫН ИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБА, БИНХ-ЫН ДАРГА НАРЫН ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ УУЛЗАЛТ БОЛЖ БАЙНА.

Арвайхээр сумын 13 багийн иргэдийн нийтийн 1 дүгээр улирлын хуралдаан болж байгаа эдгээр өдрүүдэд Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба, багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга нар айлчлан ирж туршлага солилцох уулзалтыг Арвайхээр хотноо зохион байгуулж байна. Тус уулзалтаар багийн иргэдийн нийтийн хурлын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаатай биечлэн танилцаж ,төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв, тохижилт үйлчилгээний газар зэрэг төрийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж буй байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж туршлага солилцох аж.