НАРНЫ ДӨШ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВ

Арвайхээр сумын 5, 6, 10, 11, 13 дугаар багийн үндсэн хүн ам ? түр оршин суугч 1588 иргэнд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг их эмч 5 , статистикч мэдээллийн ажилтан 1, сувилагч 5,  жолооч 1, жижүүр 1, үйлчлэгч 1 ний 15 хүний бүтэц орон тоотой эмнэлгийн анхан шатны 12 үйлчилгээг цаг тухайд нь түргэн шуурхай хүртээмжтэй чанартай хүргэн ажиллаж байна.

Тус өрхийн эрүүл мэндийн төв нь 2002 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс биеэ даасан нөхөрлөлийн хэлбэрээр үүсгэн байгуулагдаж анхны нөхөрлөлийн эмнэлгийн дарга, ахлагчаар их эмч Б.Чулуунцэцэг, ажиллаж байгаад 2015 оны 02 дугаар сараас их эмч Т.Ёндондаш, 2018 оны 01 сараас Б.Эрдэнэжаргал нар ажиллаж байна.