Хотын захирагчийн албаны

албан хаагчдын утасны жагсаалт

Д/д

Овогнэр

Албантушаал

Утасныдугаар

Өрөөний дугаар

1.

С.Цэдэнсодном

ХЗАлбаны ерөнхий менежер

99148932

 

 

7032-2382

3.

Т.Мөнхбаян

Архитектoр

94930613

4.

А.Батдулам

Дотоод ажил, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

99324844

5.

                Ө.Золбаяр

Ногоон байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн

8856-5601

6.

Б.Эрдэнэбаяр

Найрамдал СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

90727079

 

7

Мөнхбаатар

Ониг өргөө СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

99329943