ИЛ ТОД БАЙДАЛ Хүний нөөц ☆ Хүний нөөц ☆ Төрийн албаны зөвлөл-Вебинар сургалт ☆ Ёс зүйн зөвлөл ☆ Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм ☆ Сонгон шалгаруулалтын зар ☆ Албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам ☆ Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа ☆ Сумын ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт ☆ Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр ☆ Авилгад өртөх эрсдлийн судалгаа ☆ Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсэн мэдүүлэг хянасан дүгнэлт ☆ Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх ☆ Видео шторк Үйл ажиллагаа ☆ Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримт ☆ Иргэдтэй уулзах цагийн хуваарь ☆ Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт ☆ Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа ☆ Утасны жагсаалт ☆ Төлбөрт үйлчилгээ ☆ Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчдийн бүрдүүлэх материал, олголт ☆ Эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл ☆ Статистик мэдээлэл Хяналт - шинжилгээ үнэлгээ ☆ Дотоод хяналтын төлөвлөгөө ☆ Дотоод хяналтын үйл ажиллагаа

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

д/д

Албан тушаал

Овог, нэр

Өрөөний дугаар,

Холбоо барих утас

Иргэд хүлээн авч уулзах өдөр, цаг

Тайлбар

1

2

3

4

5

6

1

Сумын Засаг дарга

Б.Ганбат

207 тоот

 70322540

·         Лхагва гариг

09:00 – 13:00

14:00 – 18:00  

 

·         Пүрэв гариг

09:00 – 13:00

 

 

 

·         Даваа гариг: Дотоод ажилтай

·         Мягмар:

     10:00 – 12:00 цагт аймгийн  

      шуурхай хурал

      14:00-17:00 дотоод ажилтай

      17:00-18:00 байгууллагын   

      шуурхай хурал

·         Пүрэв: Дотоод ажилтай

·         Баасан: Дотоод ажилтай

·         Бусад /томилолт болон хурал цуглаантай үед/

 

 

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ХАРИУ ӨГӨХ

д/д

Хүлээн авах хугацаа

Овог, нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар, харилцах утас

Тайлбар

1

2

3

4

5

6

1

Ажлын 5 өдөр

09:00 – 13:00

14:00 – 18:00

 

Л.Болормаа

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

402 тоот

70323914

 

Сумын Засаг даргын хүрээнд шийдвэрлэх асуудалтай холбоотой өргөдөл, гомдол

 

 

АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР