Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ дараах чиглэлүүдээр иргэдэд үйлчилгээ үзүүлнэ. 

 

Иргэний гэр бүлийн байдлын 8 төрлийн чиглэлээр:

1.    Шинэ төрсөн хүүхдийн бүртгэл

2.    Хүүхэд үрчлэлтийн бүртгэл

3.    Овог нэр өөрчлөлтийн бүртгэл

4.    Эцэг тогтоолтын бүртгэл

5.    Гэрлэлтийн бүртгэл

6.    Гэрлэлт сэргээсний бүртгэл

7.    Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэл

8.    Нас барсны бүртгэл


Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн чиглэлээр:

1.    Шинээр иргэний цахим үнэмлэх захиалах/16 насны/

2.    Иргэний цахим үнэмлэх сунгалт/25, 45 насны/

3.    Иргэний үнэмлэх дахин захиалах/хаясан гээсэн, дүр төрхийн өөрчлөлт/


Иргэний шилжилт хөдөлгөөний чиглэлээр:

1.    Баг хоорондын шилжилт хөдөлгөөн

2.    Сум хоорондын шилжилт хөдөлгөөн

3.    Аймаг, нийслэл хоорондын шилжилт хөдөлгөөн