Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 22 2017-05-03 Хуралдаан товлон зарлах тухай
2 23 2017-05-10 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
3 24 2017-05-10 Арвайхээр хотын ногоон байгууламжийн талаар авах зарим аргах эмжээний тухай
4 25 2017-05-10 Арвайхээр сумын нутаг дэвсгэрт сонгуулийн сурталчилгаанд зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байрлалыг хуваарлах тухай
5 26 2017-05-10 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх иргэн, аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгуулахаар уламжлах тухай
6 27 2017-05-31 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
7 28 2017-05-31 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
8 29 2017-07-17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
9 30 2017-09-20 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
10 31 2017-09-20 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
11 32 2017-10-19 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
12 33 2017-10-19 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх иргэн, аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгуулахаар уламжлах тухай
13 34 2017-10-19 Хуралдаан товлон зарлах тухай
14 35 2017-10-19 Арвайхээр сумын барилга байгууламж, үл хөдлөх эд хөрөнгө, зарим багуудын хаягийн хэсэгчилсэн жагсаалт батлах тухай
15 36 2017-11-13 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
16 37 2017-11-29 Ээлжит хуралдаан товлон зарлах тухай
17 38 2017-11-29 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
18 42 2017-11-29 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хориглох тухай
19 43 2017-12-14 "Монгол Улсын сайн малчин"-д уламжлах тухай
20 44 2017-12-14 "Аймгийн сайн малчин"-д уламжлах тухай