Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/114 2021-07-06 М.Цолмонбаатарын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Д.Нансалмаад шилжүүлэх тухай
2 А/115 2021-07-06 Л.Дагдангийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг С.Цэдэвсүрэнд шилжүүлэх тухай
3 А/116 2021-07-06 Ж.Лхамсүрэнгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Ц.Бямбадоржид шилжүүлэх тухай
4 А/117 2021-07-06 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
5 А/118 2021-07-06 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
6 А/119 2021-07-06 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
7 А/120 2021-07-06 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
8 А/121 2021-07-06 Л.Батбаатарын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Б.Жамьяанчүлтэмд шилжүүлэх тухай
9 А/122 2021-07-06 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай
10 А/123 2021-07-08 Г.Пүрэвсүрэн, Ц.Сугарсайхан нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай
11 А/124 2021-07-09 Албан хаагчдад тусламж үзүүлэх тухай
12 А/125 2021-07-24 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн дарга нарт урамшуулал олгох тухай
13 А/126 2021-07-24 Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажилд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 А/127 2021-08-18 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
15 А/128 2021-08-18 З.Буянбадрахын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгД.Уранчимэгт шилжүүлэх тухай
16 А/129 2021-08-18 Л.Лувсанбатын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Л.Адьяацэрэнд шилжүүлэх тухай
17 А/130 2021-08-18 Б.Орхонтуулын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг А.Төмөртогоод шилжүүлэх тухай
18 А/131 2021-08-18 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
19 А/132 2021-08-18 Б.Эрдэнэбаярын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг М.Хадбаатарт шилжүүлэх тухай
20 А/133 2021-08-18 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах тухай