Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/69 2021-05-03 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
2 А/70 2021-05-06 Коронавируст халдвар (ковид-19)-аар нас барсан иргэдийг оршуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/71 2021-05-06 Арвайхээр хотын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
4 А/72 2021-05-06 Арвайхээр хотын хог хаядлыг ачиж тээвэрлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон тухай
5 А/73 2021-05-12 Төв захын гэр ахуй, бараа, хүнс худалдааны контейнер, чингэлгийг нүүлгэн шилжүүлэх тухай
6 А/74 2021-05-17 Мал сүргийг халдварт болон шимэгчтэх өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, арга хэмжээг зохион байгуулах тухай
7 А/75 2021-05-19 Газар эзэмших эрх шинээр олгох тухай
8 А/76 2021-05-19 Б.Баяр-Эрдэнийн захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
9 А/77 2021-05-19 Б.Баяр-Эрдэнийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Д.Сод-Эрдэнэд шилжүүлэх тухай
10 А/78 2021-05-19 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
11 А/80 2021-05-19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
12 А/81 2021-05-19 Хрвайхээр сумын сууц өмчлөгчдийн холбооны орон сууцны барилгын ариутгал, халдваргүйтгэлд хөрөнгө зарцуулах тухай
13 А/83 2021-05-28 Шагнал урамшууллын зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай
14 А/84 2021-05-28 Салбар дундын зөвлөл байгуулах тухай
15 А/82 2021-05-29 Коронавируст халдвар (ковид-19) цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/85 2021-06-12 Сумын нутаг дэвсгэрт хатуу хөл хорио тогтоох тухай
17 А/86 2021-06-15 Коронавируст халдвар (ковид-19)-аас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай
18 А/87 2021-06-16 Коронавируст халдвар (ковид-19)-ын хариу арга хэмжээний баг байгуулах тухай
19 А/88 2021-06-16 Г.Ган-Эрдэнийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Н.Ринчиндуламд шилжүүлэх тухай
20 А/89 2021-06-16 Л.Бат-Очирын газар зэмших эрхийн гэрчилгээг Б.Цогжавхланд шилжүүлэх тухай