Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/47 2021-03-30 Уян сэтгэд өрхийн эрүүл мэндийн төвд дэмжлэг үзүүлэх тухай
2 А/48 2021-04-01 Гамшгийн үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/49 2021-04-01 Хөл хорионы дэглэм сахиулах албан хаагчдын хуваарь батлах тухай
4 А/50 2021-04-05 Ерөнхий боловсролын сургуулийн танхимын давтлага, сургалтыг хичээллүүлэх тухай
5 А/51 2021-04-05 Мал амьтны сэг зэмийг цуглуулж устгах, орчны цэвэрлэгээ халдваргүйтгэлийг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
6 А/52 2021-04-07 Г.Цэдэвийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
7 А/53 2021-04-07 А.Хишигтийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Т.Уламбаярт шилжүүлэх тухай
8 А/54 2021-04-07 Ч.Бурмаагийн захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
9 А/55 2021-04-07 Ч.Бурмаагийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Ч.Батболдод шилжүүлэх тухай
10 А/56 2021-04-07 Р.Ганбаатарт буцалтгүй тусламж олгох тухай
11 А/57 2021-04-08 Арвайхээр сумын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай
12 А/58 2021-04-09 Х.Батжаргалын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
13 А/59 2021-04-09 Х.Батжаргалын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Ш.Буянжаргалд шилжүүлэх тухай
14 А/60 2021-04-09 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 А/61 2021-04-09 Нөөцийн мах худалдаалах түүнд хяналт тавих тухай
16 А/64 2021-04-19 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай
17 А/65 2021-04-23 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
18 А/66 2021-04-25 Бүх нийтийн бэлэн байдлын улаан түвшинд шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай
19 А/67 2021-04-27 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
20 А/68 2021-04-27 Нөөцөлсөн өвсний үнэ тогтоох, данснаас хасах тухай