Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/203 2021-11-17 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
2 А/204 2021-11-17 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
3 А/205 2021-11-17 Б.Тогоохүүгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай
4 А/206 2021-11-17 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
5 А/207 2021-11-17 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
6 А/208 2021-11-17 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
7 А/209 2021-11-18 Арвайхээр сумын шатрын аварга шалгаруулах тэмцээнд хөрөнгө зарцуулах тухай
8 А/210 2021-11-23 Арвайхээр сумын үндэсний бөхийн цол олгох залуу бөхчүүдийн барилдаанд хөрөнгө зарцуулах тухай
9 А/211 2021-11-23 1 дүгээр цэцэрлэг, 1 дүгээр сургуульд хөрөнгө зарцуулах тухай
10 А/214 2021-11-30 Г.Цэрэнхандын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Д.Отгонбаярт шилжүүлэх тухай
11 А/215 2021-11-30 А.Оюуны газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг А.Бямбадоржид шилжүүлэх тухай
12 А/216 2021-11-30 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
13 А/217 2021-12-01 Мотоциклын хөдөлгөөнийг түр хугацаагаар хориглох тухай
14 А/218 2021-12-02 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
15 А/219 2021-12-02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
16 А/220 2021-12-02 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
17 А/221 2021-12-02 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
18 А/222 2021-12-02 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
19 А/97 2023-05-17 Электрон тамхи худалдахыг хориглох тухай