Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/01 2021-01-11 Хөрөнгө бүртгэлд авах тухай
2 А/02 2021-01-14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
3 А/03 2021-01-14 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
4 А/04 2021-01-15 "Залуу гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих" төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
5 А/05 2021-01-15 "Хамтдаа даван туулья" төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
6 А/06 2021-01-18 Орон нутгийн нөөц хуваарь батлах тухай
7 А/07 2021-01-18 2021 оны цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай
8 А/09 2021-01-20 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
9 А/10 2021-01-21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
10 А/08 2021-01-26 Мал, мах тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, хүнсний бүтээгдэхүүн ил задгай худалдаалахыг хориглох, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулах тухай
11 А/11 2021-01-28 Ц.Жүгдэрнамдагийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай
12 А/12 2021-01-28 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
13 А/13 2021-01-28 Г.Даваадалайгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг М.Бямбацэрэнд шилжүүлэх тухай
14 А/14 2021-01-28 Ө.Батмөнхийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Л.Буянзаяад шилжүүлэх тухай
15 А/15 2021-02-01 Л.Наранцэцэг, Н.Нансалмаа, Д.Батмагнай нарт буцалтгүй тусламж олгох тухай
16 А/16 2021-02-02 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/17 2021-02-04 Хөрөнгө зарцуулах тухай
18 А/18 2021-02-04 Э.Цэрэннадмидийн захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
19 А/19 2021-02-04 Э.Цэрэннадмидийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Г.Ган-Эрдэнэд хэсэгчлэн шилжүүлэх тухай
20 А/20 2021-02-08 Буцалтгүй тусламж олгох тухай