Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/201 2019-10-21 Малчны хорооллыг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах
2 А/202 2019-10-21 Тоглоомын талбай цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/204 2019-10-24 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
4 А/214 2019-11-12 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай
5 А/215 2019-11-13 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
6 А/216 2019-11-13 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
7 А/217 2019-11-13 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
8 А/224 2019-11-29 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
9 А/225 2019-11-29 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
10 А/226 2019-11-29 Захирамж хүчингүй болгох тухай
11 А/227 2019-11-29 Эртэч Монгол өглөөний цайны уулзалтад хөрөнгө зарцуулах тухай
12 А/228 2019-12-04 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
13 А/232 2019-12-05 Газар ашиглалтын зориулалтад өөрчлөлт оруулах тухай
14 А/233 2019-12-05 Гарын бэлэг олгоход хөрөнгө зарцуулах тухай
15 А/234 2019-12-05 Насан туршийн боловсролын нэгжийн арга зүйч албан тушаалын нэршлийг өөрчлөх тухай