Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/171 2019-09-13 Ахмадын чуулга уулзалтанд хөрөнгө зарцуулах тухай
2 А/172 2019-09-19 Мэдээлэл сурталчилгааны зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/174 2019-09-20 Ээлжит цэрэг татлага зохион байгуулах тухай
4 А/175 2019-09-30 Архи согтууруулах ундаа худалдан борлуулах түүгээр үйлчлэхийг түр зогсоох тухай
5 А/176 2019-09-30 Ахмадын чуулга уулзалтын арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай
6 А/177 2019-09-30 Тогтвортой амжиргаа төслийн төлөөлөгчдийн цайны зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай
7 А/178 2019-09-30 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай
8 А/180 2019-09-30 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
9 А/182 2019-10-01 Нохой устгалын ажлын тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
10 А/181 2019-10-02 Худаг усан сангийн засварын ажлын тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
11 А/183 2019-10-08 Хүүхдийн "Уран жиргээ" наадамд хөрөнгө зарцуулах тухай
12 А/184 2019-10-08 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
13 А/185 2019-10-08 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
14 А/186 2019-10-08 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
15 А/189 2019-10-10 Багшнарын баярын арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/195 2019-10-14 Софт воллейболын Арвайхээр сумын аварга шалгаруулах тэмцээний зардалд хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/196 2019-10-14 Байгууллагын "Дотоод журам" шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
18 А/197 2019-10-15 Ц.Пүрэвсүрэнд хүндэтгэл үзүүлэх арга хэмжээнд хөрөнгө зарцуулах тухай
19 А/198 2019-10-15 Үерийн далан шуудуу татах, газрын хотгор гүдгэрийг тэгшлэх ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
20 А/199 2019-10-15 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай