Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/133 2019-06-06 11 дүгээр тусгай цэцэрлэгийн засварын тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
2 А/135 2019-06-19 Наадмын талбайн тохижилт, худалдаа, үйлчилгээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/136 2019-06-20 Таеквондогийн холбоонд дэмжлэг үзүүэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/139 2019-07-04 Иргэд олон нийтийн зөвлөлийн гишүүдэд урамшуулал олгох тухай
5 А/140 2019-07-04 Наадмын талбайн тохижилт, үйлчилгээний ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
6 А/141 2019-07-04 Багийн Засаг дарга нарыг унаажуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай
7 А/142 2019-07-04 Хогийн савын тоог нэмэгдүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
8 А/143 2019-07-05 Наадмын талбайн тохижилт, үйлчилгээний ажлын тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
9 А/144 2019-07-19 Тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
10 А/151 2019-08-06 Малчны хорооллыг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
11 А/152 2019-08-06 Худаг усан сангийн засвар, шинэчлэлийн ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
12 А/153 2019-08-20 Бруцеллёз өвчний вакцинжуулалт зохион байгуулах тухай
13 А/154 2019-08-26 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах тухай
14 А/155 2019-08-26 Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд авто машин нийлүүлэх тендерийн гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах тухай
15 А/156 2019-08-27 Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн ойн медальд хөрөнгө зарцуулах тухай
16 А/157 2019-08-27 Багийн нэгдсэн өдөрлөгийг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
17 А/160 2019-08-28 Байшин орон сууцны тооллогын урьдчилсан бүртгэл, түр товчооны зардал хуваарилах тухай
18 А/161 2019-09-05 Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг тодорхойлох, үнэлэх тухай
19 А/162 2019-09-05 Арвайхээр сумын 2020 оны нөөцийн мах бэлтгэх тендерийн гүйцэтгэгч шалгаруулах тухай
20 А/170 2019-09-10 Багийн нэгдсэн өдөрлөгийн арга хэмжээ болон урамшуулалд хөрөнгө зарцуулах тухай