Засаг даргын захирамж 2019 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/108 2019-05-06 Төлөвлөгөө батлах тухай
2 А/109 2019-05-06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
3 А/110 2019-05-06 Хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/111 2019-05-09 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
5 А/112 2019-05-13 Бурхийн эх, ЕБ-ын 4 дүгээр сургуулийн зүүн талын хиргисүүрийг хашаажуулах ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
6 А/113 2019-05-13 Арвайхээр сумын 48 айлын орон сууцны дээврийн засварын ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 А/116 2019-05-16 Газар эзэмшүүлэх тухай
8 А/117 2019-05-16 Салбар дундын зөвлөл байгуулах
9 А/118 2019-05-16 Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулах, мал эмнэлэг, ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн сарын аяны ажлыг зохион байгуулах тухай
10 А/120 2019-05-20 Урамшуулал олгох тухай
11 А/121 2019-05-21 Урамшуулал олгох тухай
12 А/122 2019-05-27 11 дүгээр тусгай цэцэрлэгийн засварын ажлын гүйцэтгэлийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
13 А/123 2019-05-27 Хүүхдийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
14 А/124 2019-05-27 Комиссын бүрэлдэхүүн, бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө батлах тухай
15 А/125 2019-05-27 Мал тооллогын түүвэр судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай
16 А/126 2019-05-27 Сум багийн тооллогын түр товчоо байгуулах тухай
17 А/129 2019-05-29 Хөрөнгө зарцуулах тухай
18 А/130 2019-05-29 Малчны хорооллыг цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулах тухай
19 А/131 2019-06-03 Засаг даргын Тамгын газарт суудлын автомашин нийлүүлэх тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
20 А/132 2019-06-06 Засаг даргын Тамгын газарт суудлын автомашин нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай