АРВАЙХЭЭР СУМЫН НОЁНЫ 10 ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГАЗасаг дарга: Ц.Бямбатогтох

Утасны дугаар: 99602110

И-мэйл хаяг:  Togtkhoo2023@yahoo.com


Нийгмийн ажилтан: В.Цэрэннадмид

Утасны дугаар: 86868032

И-мэйл хаяг: Tserennadmid404@gmail.com

 
Өрх хүн, ам:

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар Тус баг нь 881 өрхийн  3144 хүн амтай, түр оршин суугч 130 өрхийн 382 хүн амтай оршин тогнож байна. 0-18 насны 1243 хүүхэд, хөдөлмөрийн насны 1368 хүн ам, ахмад настан 325, малчин өрх 83,  өрхийн үйлдвэрлэл эрхлэгч 32 иргэн байна.

Газар нутгийн байрлал:

Баруун талаараа  13 дугаар багийн хилийн цаваар, хойд талаараа 6 дугаар багийн хилийн цаваар өмнө, зүүн талаараа Хүйс толгойн 11 дүгээр багийн хилийн цаваар хиллэдэг.

Аж ахуйн нэгж, албан байгууллага:

Багийн нутаг дэвсгэрт хамран суралцах тойргийн сургууль 5-р сургууль, тойргийн цэцэрлэг 9, 13-р цэцэрлэгүүд, эрүүл мэндийн үйлчилгээг Нарны дөш  өрхийн эрүүл мэндийн төв, үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд 32, 15 худалдаа үйлчилгээ, ахуйн үйлчилгээ 4,  ажиллагаагаа явуулж байна.