АРВАЙХЭЭР СУМЫН ДЭЛГЭРЭХ ДЭНЖИЙН  7 ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


  

Нийгмийн ажилтан: Нямдоржийн Отгонцэцэг

Утасны дугаар: 86626292


И-мэйл хаяг: otgoo_tedu@yahoo.com 

        

Зохион байгуулагч: Алтангэрэлийн Норовсүрэн

Утасны дугаар: 99885813

И-мэйл хаяг:  norowsurenaltangerel@gmail.com
Өрх хүн, ам:

2019 оны жилийн эцсийн байдлаар багт 667 өрхийн 2470 иргэн бүртгэгдсэн байна. Үүнээс 0-18 насны хүүхэд 653, хөдөлмөрийн насны хүн ам 1142, ахмад настан 258 байна. Байнгын оршин суугч 667 өрх, түр оршин суугч 62 өрхийн 181 иргэн,малчин өрх 60, мал бүхий 31, өрхийн үйлдвэрлэл явуулдаг 24 иргэн байна.

Аж ахуйн нэгж, албан байгууллага:

Багийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэлийн үйл ажилагаа явуулж буй албан байгууллага 7 байна. Хамран сурах тойргоор 4,5,6 дугаар цэцэрлэг, 1 дүгээр дунд сургуульд хүүхэд багачууд хамрагдан боловсрол эзэмшиж байна. Түшиг дөлгөөн өрхийн эрүүл мэндийн төвд багийн харъяат иргэд үйлчлүүлж байна.