АРВАЙХЭЭР СУМЫН ДЭЛГЭРЭХИЙН 3 ДУГААР БАГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


 ЗАСАГ ДАРГА: Г.БЯМБАХОРОЛ

УТАС: 99584221, 89584221

MAIL ХАЯГ: bymba7742_@gmail.com
 

 ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: М.Дэжидмаа

УТАС: 88028281

MAIL ХАЯГ: Dejee_@yahoo.com

  НИЙГМИЙН АЖИЛТАН: Б.Одонтуяа

УТАС: 94208882, 89821881

MAIL ХАЯГ: Odnoo23@gmail.com


Газар нутгийн байршил:


Тус баг нь Арвайхээр сумын хойд хэсэгт Түгийн овооны өвөрт байрладаг.

 

Өрх хүн ам:


2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар 583 өрхийн 2169 хүн ам амьдарч байна. Нийт 117 малтай өрх байдгаас 71 нь малчин өрх байгаа бөгөөд 23712 мал тоологдсон.

 

Багийн ажлын албаны ололт, амжилт:


2005 оноос 2016 оны хооронд 11 жил тасралтгүй Арвайхээр сумын “Тэргүүний баг”-аар, 2016 онд 2-р байр, 2017 онд 3-р байранд тус тус шалгарсан.

Бидний амжилтын үндэс суурь нь удирдлага, зохион байгуулалт хамтран ажиллах эв дүй юм.