Хөгжлийн алсын хараа, тэргүүлэх чиглэл: “Иргэдийн оюунлаг сэтгэлгээ, төрийн оновчтой бодлогод тулгуурлан хүний хөгжлийг дэмжсэн, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл үйлчилгээний давуу талдаа түшиглэсэн экологийн тэнцвэртэй хот болно”

Сумын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл

Ø  Боловсруулах чиглэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

Ø  Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах таатай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

Ø  Байгаль орчныг хамгаалах 

Ø  Сумынхаа хөгжилд иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах

 


Засаг даргын Тамгын газрын дарга С.Гачимэг 
Ажлын утас: 7032-2064
Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд Ерөнхий нягтлан бодогч Ж.Ганзориг


Ажлын утас: 7032-3545
Байгаль орчны хяналтын Улсын байцаагч Л.ГанзоригЖижиг дунд үйлдвэрлэл, хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Эрдэнэжаргал

Ажлын утас: 7032-3817
Мал аж ахуй үйлдвэрлэлийн технологи, үржлийн бүртгэл, бэлчээрийн менежмент хариуцсан мэргэжилтэн Д.Энхтуяа

Ажлын утас: 7032-3817Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн Т.Дэлгэрмаа

Ажлын утас: 7032-2062 Соёл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Долгорсүрэн


   Төрийн сангийн мэргэжилтэн Л.Доржханд


                           


Төрийн сангийн мэргэжилтэн Б.Доржсүрэн

Ажлын утас: 7032-3545Хэвлэл мэдээлэл, сүлжээний ажилтан Л.ЦолмонАрхив, бичиг хэргийн эрхлэгч Л.Болормаа
Ажлын утас: 7032-3914
Хөдөлмөр эрхлэлт хариуцсан мэргэжилтэн Л.Өлзийсайхан


                            Иргэний улсын бүртгэгч Г.Шагдарсүрэн 

                             Газрын даамал Ш.Адьяадолгор 

 

 Засаг даргын Тамгын газар, Арвайхээр хот, Өвөрхангай аймаг, Монгол улс

  7032-2064      7032-3914      arvaikheer@ov.gov.mn

  Засаг даргын Тамгын газар, Арвайхээр хот, Өвөрхангай аймаг, Монгол улс

  7032-2064      7032-3911      arvaikheer@ov.gov.mn