Төлөвлөгөөт ажил

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 8 2018-02-13 Арвайхээр сумын "Хүүхэд хөгжил хамгаалал" зорилтот жилийн ажлын төлөвлөгөө