СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2-т “Төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоо гарсан тохиолдолд томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан олон нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу тус сумын 4,7,8,10 дугаар багуудад "Зохион байгуулагч" ажлын байрны сул орон тоо гарсныг олон нийтэд зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7032-2064 утсаар лавлана уу.

Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газар

2019-10-15