Нийтэлсэн : 2019-01-18 16:22:43


“АЛДАРТ ЭХ”-ИЙН ОДОНГООР ШАГНАГДАХ ЭХЧҮҮДИЙН МАТЕРИАЛЫГ 3 САРЫН 2-НЫ ӨДРИЙГ ХҮРТЭЛ ХҮЛЭЭН АВНА.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн баталсан 2011 оны 6 сарын 08-ны өдрийн “Эхчүүдэд “Алдарт эх” I, II дугаар зэргийн одонгоор шагнах журам”-ын дагуу Алдарт эх I, II дугаар зэргийн одонгоор шагнагдах эхчүүд харьяалагдах багийн Засаг дарга, ажлын албатай холбогдож доорх материалуудыг бүрдүүлэн өгнө үү. Үүнд:

1. Журмын 2.1. б-д Эх болон хүүхдийн иргэний үнэмлэх, төрсний гэрчилгээний хуулбар /хэрэв хүүхэд нас барсан бол нас барсны гэрчилгээ эсвэл архивын лавлагаа/ гэж заасны дагуу:

    а/ Төрсний гэрчилгээ болон иргэний үнэмлэхний баталгаажсан хуулбар,

    б/ Иргэний үнэмлэх авахаар захиалга өгсөн байгаа тохиолдолд баг, хорооны эсвэл сургуулийн тодорхойлолт,

    в/ Эх болон хүүхэд иргэний үнэмлэхээ үрэгдүүлсэн тохиолдолд баг, хорооны эсвэл сургуулийн тодорхойлолт

    г/ Төрсний гэрчилгээг үрэгдүүлсэн тохиолдолд төрөлтийн лавлагаа

    д/ Төрсний гэрчилгээний дугаарт тэмдэглэгээ байгаа тохиолдолд заавал төрөлт, овог нэр солилт болон үрчлэлтийн лавлагаа /үрчлүүлсэн, үрчилж авсан, овог нэр сольсон, эцгийн нэр өөрчлөгдсөн тохиолдолд төрсний гэрчилгээний дугаарт дроп буюу “/” тэмдэглэгээ бичигддэг болохыг анхаарах/,

    е/ Хүүхдийг эрэн сурвалжилж байгаа, засан хүмүүжүүлэх газарт байгаа тохиолдолд бичиг баримт байхгүй бол албан бичиг,

    ё/ Овог нэрийн зөрчил түгээмэл байдгийг анхаарч, шаардлагатай тохиолдолд тайлбар хавсаргах,

    ж/ Насанд хүрээгүй хүүхдүүдийг эрүүл энх бойжиж байгааг батлах баг хорооны засаг даргын тодорхойлолт /”Олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн эхийг урамшуулах тухай” хуулийн 4.1.1, 4.1.2 заалтад нийцэхгүй материал ирүүлсэн тохиолдол байгааг анхаарах/.

 

2. Журмын 2.1.в-д “Бусдаас 3 хүртэлх насны хүүхэд үрчилж авсан тухай иргэний бүртгэлийн байгууллагын лавлагаа” гэж заасны дагуу:

    а/ Гурав хүртэлх насанд өргөж авсныг батлах төрсний гэрчилгээ болон үрчлэлтийн гэрчилгээний баталгаажуулсан хуулбар,

    б/ Гэрчилгээ байхгүй тохиолдолд төрөлтийн лавлагаа болон үрчлэлтийн лавлагаа,

    в/ Эхийн төрүүлээд бусдад үрчлүүлсэн хүүхэд болон бусдад үрчлүүлээгүй ч өөрөө өсгөөгүй хүүхэд хамрагдахгүй гэдгийг анхаарах,

    г/ Аавыгаа дагаж ирсэн хүүхдүүд ихэвчлэн төрсний гэрчилгээ дээрээ төрүүлсэн эхийн нэрээр явдаг бөгөөд шалгуулахаар өргөн мэдүүлэгдсэн эх 3 нас хүрэхээс өмнө тухайн хүүхдийг авч өсгөсөн гэдгийг батлах шүүхийн тогтоол гаргуулах.