Нийтэлсэн : 2022-05-04 09:41:05


ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЗЛЭГ ШИНЖИЛГЭЭНДЭЭ ИДЭВХИТЭЙ ХАМРАГДААРАЙ.

Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл, ЗГ-ын 2020-2025 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт тусгагдсан “Эрүүл мэнд үндэсний баялаг” уриатай Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах үйл ажиллагаа 2022 оны 05 сарын 01-нээс эхэлж байна.
Хүн амыг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг шинжилгээ оношилгоо нь 0-5, 6-17, 18-30, 31-45 нас, 46-60, 61-ээс дээш насны бүтцаар багцийн үзлэг хийгдэнэ.