Нийтэлсэн : 2020-03-30 09:37:50


АРИУТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Арвайхээр сумын нийтийн эзэмшлийн гудамж, зам талбай, нийтийн тээвэр, худалдаа үйлчилгээний газрууд /100.000га/, орон сууцын орц, хонгил, тусгаарлах ажиглах байрны гадна орчны цардмал зам талбай, хог хаягдлыг түр цуглуулах цэг /4644м2/ талбайд 88,8тн халдваргүйтгэлийн уусмалаар ариутгал хийгдэж байна.