Нийтэлсэн : 2018-12-25 15:27:54


АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗОРИЛТОТ ӨРХҮҮДЭД ТҮЛЭЭ НҮҮРСНИЙ ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газраас жил бүр зорилтот өрхүүддээ түлшний туслалцаа үзүүлдэг уламжлалтай. Баг бүрээс зорилтот 45 өрхөд тус бүрт 10 шуудай нүүрс, нийт 13 багийн иргэддээ 5850 шуудай нүүрс олгож өвлийн түлшний хэрэгцээнд нь дэмжлэг боллоо.