Нийтэлсэн : 2018-12-25 15:24:57


МЭДЭЭЛЭЛ ШУУРХАЙ УДИРДЛАГЫН ТӨВД ИРГЭДЭЭС ИРСЭН САНАЛ ХҮСЭЛТИЙН ДАГУУ ГАЗАР ДЭЭР НЬ ОЧИЖ АЖИЛАЛАА.

Сүүлийн үед иргэдээс Төв бараан зах доторхи зогсоол, гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн талаар санал хүсэлтийн шинжтэй асуудал ирж байгаа тул холбогдох хүмүүстэй газар дээр нь очиж байдалтай танилцлаа. Гэр хорооллын дундах гэрэлтүүлэг харьцангүй сайн байгаа хэдий ч зарим гудамжинд эвдрэл гэмтэл үүсч асахгүй байгаа гэрэлтүүлгүүдийг түргэн хугацаанд засварлахыг холбогдох албаны хүмүүст үүрэг болголоо.