АРВАЙХЭЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭД ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

д/д

Албан тушаал

Овог, нэр

Өрөөний дугаар,

Холбоо барих утас

Иргэд хүлээн авч уулзах өдөр, цаг

Тайлбар

1

2

3

4

5

6

1

Сумын Засаг дарга

Б.Ганбат

205 тоот

 70322540

·         Лхагва гариг

09:00 – 13:00

14:00 – 18:00  

 

·         Пүрэв гариг

09:00 – 13:00

 

 

 

·         Даваа гариг: Дотоод ажилтай

·         Мягмар:

     10:00 – 12:00 цагт аймгийн  

      шуурхай хурал

      14:00-17:00 дотоод ажилтай

      17:00-18:00 байгууллагын   

      шуурхай хурал

·         Пүрэв: Дотоод ажилтай

·         Баасан: Дотоод ажилтай

·         Бусад /томилолт болон хурал цуглаантай үед/

 

 

ИРГЭДИЙН САНАЛ ХҮСЭЛТ, ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ ХАРИУ ӨГӨХ

д/д

Хүлээн авах хугацаа

Овог, нэр

Албан тушаал

Өрөөний дугаар, харилцах утас

Тайлбар

1

2

3

4

5

6

1

Ажлын 5 өдөр

09:00 – 13:00

14:00 – 18:00

 

Л.Болормаа

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч

206 тоот

70323914

 

Сумын Засаг даргын хүрээнд шийдвэрлэх асуудалтай холбоотой өргөдөл, гомдол

 

 

АРВАЙХЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР