Хаяг, гэрэлтүүлэг, самбартай холбоотойгоор Хотын Захирагчийн Албанаас авахад шаардагдах Зөвшөөрлийн  нөхцөл


·         Тухайн байгууллага, хувь хүний өргөдөл 

·         Хаана, яаж байршуулах тухай газрын байршлын зураг  гэрэлтүүлэг, самбарын хэмжээ өнгө хийц

·         Техникийн нөхцөл /”ЭБЦТС”-ТӨХК, “Онги-Ус суваг” ОНӨААТҮГ, “Монголын цахилгаан холбоо” ХК-аас шугам сүлжээтэй холбоотой зураглал

·         Жич: / Шинээр самбар байршуулах гэж байгаа бол Аймгийн Цагдаагийн газраас тодорхойлолт /Камер болон ,замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд саад нөлөө учруулж байгаа эсэх тухай

·         Самбарын нэг жилийн хураамж М2-6000 төгрөг Төрийн сан  10010195500, 1001101955405 тоот данс


                                       --------------------------------------------------oOo---------------------------------------------------


Иргэн болон ААНБайгууллага газар эзэмших болон эрх шилжүүлэхэд:


·         Гэрчилгээний үнэ – иргэн 5000, ААНБ- 10000₮     /100100029002/

·         Тэмдэгтийн хураамж – 10000     /100101900941/

·         Хувийн хэрэг /иргэн тус бүр хувийн хэрэг нээнэ/ - 8430₮      /100100029002/

·         Кадастарын зураг /үнэт цаасан дээр гардаг/ - 2500           /100100029002/

·         Газрын төлбөр /иргэний авсан газрын хэмжээнээс хамаарч янз бүр байна/


                                      --------------------------------------------------oOo---------------------------------------------------