Нийтэлсэн : 2023-01-04 17:27:13


2023 ОНЫ ЦЭРГИЙН ТОО БҮРТГЭЛ ЦАХИМААР БОЛОН БИЕЧЛЭН ЯВАГДАНА.

БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА:
2023 оны 01 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс эхлэн E-mongolia портал, гар утасны аппликейшнээр бүртгүүлэх.
2023 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 16-ны өдрүүдэд 09:00-13:00 цаг, 14:00-18:00 цаг хүртэл Арвайхээр сумын Багийн нэгдсэн төвийн зааланд бүртгэл тус тус явагдана.
БҮРТГҮҮЛЭХ НАСНЫ ХЯЗГААР:
Иргэн 18-50 нас /2005-1973 онд төрсөн/
Ахлах офицер 60 нас хүртэл
Дунд офицер, ахлагч 55 нас хүртэл
Эмэгтэй офицер, ахлагч 55 нас хүртэл
БҮРТГЭХ ГАЗАР:
Арвайхээр сумын Багийн нэгдсэн төвийн заал
Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх, бүртгэлийн хураамж 1000 төгрөг