Засаг даргын захирамж 2017 он

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/42 2017-04-10 Овог, нэр өөрчлөх, хүүхэд үрчлүүлэх тухай
2 А/43 2017-04-10 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
3 А/44 2017-04-13 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
4 А/45 2017-04-20 Тариаланчдын зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай
5 А/46 2017-04-25 Мал сүргийг халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулах, мал эмнэлэг, ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн сарын аяны ажлыг зохион байгуулах тухай
6 А/47 2017-04-25 Хөрөнгө зарцуулах тухай
7 А/48 2017-05-05 Үйл ажиллагааг хязгаарлах тухай
8 А/49 2017-05-08 Э.Балжиннямд буцалтгүй тусламж олгох тухай
9 А/50 2017-05-08 Овог, нэр өөрчлөх, хүүхэд үрчлүүлэх тухай
10 А/51 2017-05-08 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
11 А/52 2017-05-08 Хөрөнгө зарцуулах тухай
12 А/53 2017-05-08 Газар эзэмшүүлэх тухай
13 А/54 2017-05-08 Газар эзэмшлийн эрх шилжүүлэх тухай
14 А/56 2017-05-16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
15 А/57 2017-05-18 Асран хамгаалагч тогтоох тухай
16 А/58 2017-05-30 Хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/59 2017-05-31 Урамшуулал олгох тухай
18 А/60 2017-05-31 Зөвшөөрөл олгох тухай
19 А/61 2017-05-31 Хөрөнгө зарцуулах тухай
20 А/62 2017-06-06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай