Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 30 2018-09-25 Арвайхээр сумын 5 дугаар баг, Бурхи 9 дүгээр баг, Хүйс толгой 11 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт нэмж оруулсан хаягийн жагсаалтыг батлах тухай
2 37 2018-10-25 Ээлжит хуралдаан товлон зарлах тухай
3 38 2018-10-25 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
4 13 2020-02-18 Арвайхээр сумын сонгуулийн хэсгийн төв, нутаг дэвсгэр батлах тухай