Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 8 2018-02-13 "Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал" зорилтот жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
2 10 2018-03-06 Зорилтот өрхүүдийг сонгох тухай
3 11 2018-03-06 Арвайхээр сумын Зүлэгт 12, Онги 13 дугаар багуудын хаягийн зураг, барилга байгууламж, үл хөдлөх эд хөрөнгө, гэр хорооллын хаягийн жагсаалт батлах тухай
4 9 2018-03-06 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай
5 12 2018-03-20 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
6 13 2018-03-20 "Алдарт эх" нэг, хоёрдугаар зэргийн одонгоор шагнуулахаар уламжлах тухай
7 14 2018-03-20 Ээлжит хуралдаан товлон зарлах тухай
8 15 2018-03-20 Д.Амартүвшингийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
9 16 2018-04-10 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
10 17 2018-04-10 Журам батлах тухай
11 18 2018-04-10 Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн шинэчлэн байгуулж, зөвлөлийн гишүүдийн ажлын чиг үүргийн батлах тухай
12 19 2018-04-10 Хамтарсан баг байгуулах тухай
13 20 2018-04-10 Тогтоол хүчингүй болгох, өөрчлөлт оруулах тухай
14 21 2018-04-10 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
15 22 2018-04-10 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
16 24 2018-06-14 Арвайхээр сумын 5 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт Саруул хотхоны хаягийн зураг, барилга байгууламж, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаягийн жагсаалтыг батлах тухай
17 25 2018-06-14 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
18 26 2018-06-14 Хөрөнгө актлах, данснаас хасах, балансаас балансад шилжүүлэх тухай
19 27 2018-06-14 Орон нутгийн өмчийн тооллогын дүнгийн тухай
20 28 2018-06-14 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай