Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 45 2017-12-14 "Амар амгалан-Миний Арвайхээр" залуус хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай
2 46 2017-12-14 "Нэг өрх-Нэг ажлын байр" сумын хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг үнэлэх тухай
3 47 2017-12-14 Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийг ууган сургууль болгон батлах тухай
4 48 2017-12-14 Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн ой тэмдэглэх тухай
5 49 2017-12-14 "Монгол Улсын сайн малчин"-д уламжлах тухай
6 50 2017-12-14 "Аймгийн сайн малчин"-д уламжлах тухай
7 51 2017-12-26 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааг үнэлэх тухай
8 52 2017-12-26 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
9 53 2017-12-26 "Сум хөгжүүлэх сан"-гийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
10 54 2017-12-26 Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
11 1 2018-01-23 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
12 2 2018-02-05 Тогтоол шийдвэрийг хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай
13 3 2018-02-05 Тусгай зөвшөөрөл хүссэн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн санал асуулгын дүнг уламжлах тухай
14 5 2018-02-05 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
15 6 2018-02-05 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
16 7 2018-02-05 Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
17 8 2018-02-13 "Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал" зорилтот жилийн ажлын төлөвлөгөө батлах тухай
18 10 2018-03-06 Зорилтот өрхүүдийг сонгох тухай
19 11 2018-03-06 Арвайхээр сумын Зүлэгт 12, Онги 13 дугаар багуудын хаягийн зураг, барилга байгууламж, үл хөдлөх эд хөрөнгө, гэр хорооллын хаягийн жагсаалт батлах тухай
20 9 2018-03-06 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай