Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 41 2017-11-29 Ц.Тунгалагийг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын "Эрх бүхий албан тушаалтан"-аар томилох тухай
2 42 2017-11-29 Мотоциклийн хөдөлгөөнийг түр хориглох тухай
3 43 2017-12-14 "Монгол Улсын сайн малчин"-д уламжлах тухай
4 44 2017-12-14 "Аймгийн сайн малчин"-д уламжлах тухай
5 45 2017-12-14 "Амар амгалан-Миний Арвайхээр" залуус хөгжлийн хөтөлбөр батлах тухай
6 46 2017-12-14 "Нэг өрх-Нэг ажлын байр" сумын хөтөлбөрийн 2017 оны хэрэгжилтийг үнэлэх тухай
7 47 2017-12-14 Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийг ууган сургууль болгон батлах тухай
8 48 2017-12-14 Ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургуулийн ой тэмдэглэх тухай
9 49 2017-12-14 "Монгол Улсын сайн малчин"-д уламжлах тухай
10 50 2017-12-14 "Аймгийн сайн малчин"-д уламжлах тухай
11 51 2017-12-26 Амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 2017 оны үйл ажиллагааг үнэлэх тухай
12 52 2017-12-26 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
13 53 2017-12-26 "Сум хөгжүүлэх сан"-гийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай
14 54 2017-12-26 Удирдах зөвлөл байгуулах тухай
15 1 2018-01-23 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
16 2 2018-02-05 Тогтоол шийдвэрийг хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх тухай
17 3 2018-02-05 Тусгай зөвшөөрөл хүссэн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх иргэн, аж ахуйн нэгжийн санал асуулгын дүнг уламжлах тухай
18 5 2018-02-05 Зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай
19 6 2018-02-05 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
20 7 2018-02-05 Сум хөгжүүлэх сангийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай