Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 21 2017-04-19 "Арвайхээр сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал, Тэргүүлэгчдийн хуралдаанд асуудал санаачлан оруулах, санал дэвшүүлэх, хэлэлцүүлэх тухай журам" батлах тухай
2 22 2017-05-03 Хуралдаан товлон зарлах тухай
3 23 2017-05-10 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
4 24 2017-05-10 Арвайхээр хотын ногоон байгууламжийн талаар авах зарим аргах эмжээний тухай
5 25 2017-05-10 Арвайхээр сумын нутаг дэвсгэрт сонгуулийн сурталчилгаанд зурагт болон ухуулах хуудас байршуулах байрлалыг хуваарлах тухай
6 26 2017-05-10 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх иргэн, аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгуулахаар уламжлах тухай
7 27 2017-05-31 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
8 28 2017-05-31 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
9 29 2017-07-17 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
10 30 2017-09-20 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
11 31 2017-09-20 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
12 32 2017-10-19 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
13 33 2017-10-19 Согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх иргэн, аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгуулахаар уламжлах тухай
14 34 2017-10-19 Хуралдаан товлон зарлах тухай
15 35 2017-10-19 Арвайхээр сумын барилга байгууламж, үл хөдлөх эд хөрөнгө, зарим багуудын хаягийн хэсэгчилсэн жагсаалт батлах тухай
16 36 2017-11-13 Төрийн дээд шагналд уламжлах тухай
17 37 2017-11-29 Ээлжит хуралдаан товлон зарлах тухай
18 38 2017-11-29 Тогтоол хүчингүй болгох тухай
19 39 2017-11-29 Д.Амартүвшингийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай
20 40 2017-11-29 Ц.Тунгалагийн цалинг шинэчлэн тогтоох тухай