Засаг даргын захирамж

Дугаар Огноо Файлын нэр
1 А/183 2021-10-18 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай
2 А/184 2021-10-19 Цахим хурал зохион байгуулахад хөрөнгө зарцуулах тухай
3 А/185 2021-10-19 Хурд сааруулагч хийх ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай
4 А/186 2021-10-27 Авто замын хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай
5 А/187 2021-10-28 Аж ахуйн нэгжийн ээлжит тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай
6 А/188 2021-10-28 Сайжруулсан шахмал түлшийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
7 А/189 2021-10-28 Арвайхээр сумын 2022 оны нөөцийн мах бэлтгэн нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
8 А/190 2021-10-28 С.Ганбаярын гэзэр эзэмших эрхийн гэрчилгээг Т.Баасан-Очирт шилжүүлэх тухай
9 А/191 2021-11-02 Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын зурвас газар олгох тухай
10 А/192 2021-11-03 Б.Цэндсүрэнгийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг "Хавцгайтбулаг" бүх гишүүд нь бүрэн хариуцлагатай нөхөрлөлд шилжүүлэх тухай
11 А/193 2021-11-03 Захирамжийн зарим хэсэгт өөрчлөлт оруулах тухай
12 А/194 2021-11-03 Д.Цэдэвдоржийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Г.Цэрэнтогтоход шилжүүлэх тухай
13 А/195 2021-11-03 С.Нарангаравын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Н.Нямжавт шилжүүлэх тухай
14 А/196 2021-11-03 Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдаа дахин явуулах тухай
15 А/197 2021-11-04 Онцгой комиссын гишүүдийн хувцасны зардалд хөрөнг зарцуулах тухай
16 А/198 2021-11-04 4,9 дүгээр цэцэрлэгт дэмжлэг үзүүлэхэд хөрөнгө зарцуулах тухай
17 А/199 2021-11-09 Малд зохиомол хээлтүүлэг хийх ажилд хөрөнгө зарцуулах тухай
18 А/200 2021-11-09 Коронавируст халдвар (ковид-19)-ын эсрэг дархлаа сэргээх нэмэлт вакцинжуулалтыг эрчимжүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай
19 А/201 2021-11-17 Цагдаагийн газарт дэмжлэг үзүүлж хөрөнгө зарцуулах тухай
20 А/202 2021-11-17 А.Төмөртогоогийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг Г.Эрдэнэчулуунд шилжүүлэх тухай